Jistě nám dáte za pravdu, že je dobré vždy dopředu vědět, co vás čeká, abyste se mohli řádně připravit. To platí dvojnásob v případě výkupu aut v hotovosti, kdy máte šanci upevnit svou vyjednávací pozici. Díky tomuto článku získáte jasnou představu o celkovém průběhu odkupu vozů v autobazarech, kde je součástí důkladná prohlídka předložených dokumentů, kontrola vozu na zvedacím zařízení a zkušební jízda.

Před tím, než o výkupu aut v hotovosti začnete přemýšlet, ujistěte se, že máte všechny níže zmíněné doklady

 • Průkaz totožnosti nezbytný k vaší identifikaci
 • Úředně ověřená plná moc vlastníka vozu zapsaného ve velkém technickém průkazu
 • Malý i velký technický průkaz vozidla
 • Doklad o zákonném pojištění vozidla – zelená karta

Při výkupu se Vás ujme zkušený výkupčí, který od vás bude potřebovat znát množství informací o voze

Na tento rozhovor je vhodné se připravit, protože tím můžete výrazně urychlit celý proces výkupu.

 • Znáte úplnou historii vozu?
 • Jaký je původ?
 • Jste prvním majitelem?
 • Jaká je výbava?
 • K jakému účelu bylo převážně používáno?
 • Máte k dispozici veškeré klíče?
 • Je zatíženo úvěrem či leasingem?
 • Došlo v minulosti k havárii?

Kontrola vozu a zkušební jízda

Jedná se o standardní průběh, kdy vozidlo prochází různými specializovanými stanovišti. Cílem je odhalit vady a opotřebení, na základě čehož se určuje výše nákladů nutných na opravu.

Ve velkým autobazarech probíhá vždy i kontrola na zvedacím zařízení. Je zjišťován stav najetých kilometrů a případné zatížení exekucí. Rovněž se prověřuje, jestli VIN kód souhlasí s údaji uvedenými v technickém průkazu.

Poté výkupčí absolvuje s vozem zkušební jízdu, při které prověřuje jízdní vlastnosti vozu a funkčnost výbavy. Jako majitel se můžete jízdy zúčastnit.

Je nutné počítat s tím, že u zkušební jízdy není stanovena její maximální délka. Obvykle se odvíjí od toho, jestli prodáváte vozidlo standardní či prémiové značky. Větší autobazary mají obvykle k dispozice více okruhů různé délky.

Stanovení výše hodnoty vozidla

Na cenu, kterou vám autobazar nabídne má vliv množství faktorů. Hodnota je určena dle výsledku jednotlivých kontrol a provedené zkušební jízdy. Do ceny se promítnou také náklady vynaložené na případné opravy před vystavením vozu na prodejní ploše autobazaru.

Podstatný vliv na cenu má konkrétní značka, model a typ vozidla. Dalším faktorem je barva karoserie, výbava, množství najetých kilometrů a poruchovost daného modelu.

Rozhodující je také aktuální situace na trhu s ojetinami a stáří vozu, přičemž hodnota v čase klesá odlišně u prémiových a standardních značek.

Ze všech zjištěných skutečností je autobazar schopen odhadnou jaký zájem bude o vaše vozidlo během následného prodeje. Vy se mezitím můžete věnovat vybavování nového auta. Zajímavé doplňky nabízí i různé servery, například Inity 

Tip: Přečtěte si, jaký pohon vozů je u Čechů nejžádanější.

Po dohodě s autobazarem následuje množství formalit

V případě, že se rozhodnete prodat vozidlo do autobazaru je výhodou, že pro Vás veškeré formality na úřadech i s pojišťovnou zajistí. Přesto je vždy vhodné si vše pořádně zkontrolovat a mít přehled o povinnostech, které jako původní majitel vozu máte.

Pokud vám nabídka autobazaru vyhovuje, přejdete k podpisu kupní smlouvy, u které si vždy zkontrolujte, že obsahuje všechny podstatné náležitosti. 

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI KUPNÍ SMLOUVY

 • Označení smluvních stran
 • Specifikace předmětu smlouvy
 • Smluvená částka včetně data splatnosti
 • Podpis smluvních stran spolu s datem podpisu

Nezapomínejte na to, že musíte absolvovat evidenční kontrolu, zajistit převod vlastníka v registru vozidel a zrušit smlouvu na povinné ručení. Jako prodávající máte mnohdy zodpovědnost za splnění daných podmínek, proto si nezapomeňte ověřit, že provozovatel všechny povinnosti splnil.

Je pro vás důležité, že máte jako majitel vozu možnost zúčastnit se zkušební jízdy?

 

 

 

Categories: Zajímavosti